V podjetju stremimo k dobrim odnosom tako znotraj podjetja kot z našimi naročniki.

Zlata pravila poslovanja v podjetju:

Naš osnovni cilj je zadovoljen naročnik oz. investitor ter drugi deležniki. Z vsemi odprto komuniciramo.

Konkurenčna prednost podjetja je hitro odločanje in odzivanje na zahteve in potrebe naročnikov oz. investitorjev.

Vzpostavljeno imamo varno in stabilno delovno okolje za zaposlene in dobavitelje.

Vključevanje in prevzemanje osebne odgovornosti vseh zaposlenih in dobaviteljev v vseh fazah poslovnega procesa.

Pogoj za uspešno izvajanje delovnih procesov je izobražen, usposobljen in motiviran sodelavec in dobavitelj.

Spremljamo in izpolnjujemo zakonodajne in druge zahteve, ki zadevajo naše poslovanje.

Gospodarnost zagotavljamo tako, da poslujemo v varnem razmerju med prihodki in odhodki.

Stalno izboljševanje je rezultat skrbnega planiranja, popolne izvedbe in rednega nadzora.

Zlata pravila ravnanj posameznikov znotraj podjetja:

Smo potrpežljivi.

Ne pritožujemo se nad ničemer.

Ne krivimo nikogar in nobene okoliščine

Smo močni, vidimo se v najugodnejši svetlobi, ki si jo lahko zamislimo.

Dovolimo si čutiti.

Upoštevamo nove ideje, čustva in vizije.

Uživamo v učenju novih veščin in v novih spoznanjih.

Negujemo svoje telo s svežim zrakom, sončnimi žarki, vodo in zdravo prehrano.

Prijazni smo do matere zemlje.