Vzdrževana certifikata:
Sistem ravnanja z okoljem

Certifikat ISO 14001 I E-560

Sistem vodenja kakovosti

Certifikat ISO 9001 I Q-648